Politica de confidențialitate si GDPR

Regulamentul nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date , se aplică website-ului https://carpatinn.ro/, având scopul de a informa persoanele vizate despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC Complex Inn Carpatin SRL în calitate de operator de date cu caracter personal, cu punct lucru Carpat Inn în Azuga, Județ Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J17/840/2019, având CUI: RO40967508, (denumită în continuare “Operatorul”).

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Politică de Confidențialitate, iar în cazul în care nu sunteți de acord cu prevederile acesteia, vă rugăm să închideți de îndată pagina din motorul de căutare ce conține website-ul https://carpatinn.ro/, cookie-urile necesare utilizate pentru accesarea paginii web urmând să fie șterse de îndată. Accesând site-ul https://carpatinn.ro/, vom considera că ați acceptat Politica de Confidențialitate a Operatorului.

Legea Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul nr. 2016/679 (denumit în continuare “GDPR”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar începe să-și producă efectele de la 25 Mai 2018.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează website-ul https://carpatinn.ro/, în conformitate cu GDPR privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politica Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Politica Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal explică practicile https://carpatinn.ro/, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul website-ului https://carpatinn.ro/.
Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Operator, se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care https://carpatinn.ro/ operează.

Prin Politica Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, https://carpatinn.ro/ dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.
În plus, vizitatorii website-urilor sunt informați prin intermediul Politicii Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic).

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

• În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
• În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.
• În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

https://carpatinn.ro/ se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
4. Corecte și actualizate;
5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

CE TIP DE DATE PERSONALE COLECTĂM

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la dvs. care ne permite să vă identificăm, cum ar fi numele dvs., datele de contact, numărul de referință al rezervării, detaliile de plată și informațiile despre accesul dvs. pe site-l nostru.
Putem colecta date personale de la dvs. atunci când utilizați website-ul https://carpatinn.ro/ și alte website-uri accesibile prin intermediul website-ului, când participați la un sondaj sau concurs sau când ne contactați.

Mai exact, putem colecta următoarele categorii de informații:
1. Numele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, localitatea;
2. Informații detaliate despre participanţi, care includ numele, data nașterii, sexul, numărul cărții de identitate;
3. Informații despre achizițiile dvs. de servicii;
4. Informații despre utilizarea de către dvs. a website-ului nostru;
5. Comunicațiile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, e-mailuri, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare.
6. Locația, inclusiv locația geografică în timp real a computerului sau a dispozitivului dvs. prin GPS și adresa dvs. IP, împreună cu locațiile Wi-Fi hotspot și gsm, dacă utilizați funcții bazate pe locație și activați Serviciile de localizare setări pe dispozitiv și pe computer.

CE DATE NU STOCĂM NICIODATĂ

Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Cumparătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către https://carpatinn.ro/, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

SCOPUL ȘI DURATA PRELUCRĂRII

Datele dvs. pot fi utilizate în următoarele scopuri:
1. Pentru furnizarea serviciilor pe care le solicitați: folosim informațiile pe care ni le furnizați pentru a efectua serviciile pe care le-ați solicitat-;
2. Pentru a vă contacta în cazul unei schimbări a orarului sau anulări: vă trimitem informații în legătură cu serviciile pe care le-ați solicitat și orice modificări ale acestor servicii. Informațiile nu au scop comercial și nu vă puteți dezabona de la ele;
3. Folosim informațiile dvs. de plată în scopuri de contabilitate, facturare și audit și pentru detectarea și/sau prevenirea oricăror activități frauduloase;
4. În scopuri administrative sau juridice: folosim datele dvs. pentru analiză statistică și de marketing, testarea sistemelor, studii privind satisfacția clienților, întreținere și dezvoltare, sau pentru a rezolva o dispută sau o revendicare.
Rețineți că este posibil să realizăm profilarea datelor, pe baza datelor pe care le colectăm de la dvs., în scopuri de analiză statistică și de marketing. Orice activitate de profilare va fi efectuată numai cu consimțământul dvs. prealabil și depunând toate eforturile pentru a vă asigura că toate datele pe care se bazează sunt corecte.
Prin furnizarea oricăror date personale sunteți de acord în mod explicit că putem să-l folosim, pentru a realiza activități de profilare în conformitate cu această Politică de confidențialitate;
5. Securitate, sănătate, administrație, prevenirea/detectarea infracțiunilor: este posibil să transmitem informațiile dvs. autorităților guvernamentale sau organelor de aplicare a legii pentru a respecta cerințele legale;
6. Pentru comunicări ale Serviciului de asistență clienți: folosim datele dvs. pentru a gestiona relația noastră cu dvs. ca și client și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența dvs. cu noi;
7. Pentru a furniza servicii personalizate: folosim datele dvs. pentru a furniza informații care credem că vă interesează înainte, în timpul și după participarea dvs. și pentru a personaliza serviciile pe care vi le oferim;

De asemenea, putem prelucra datele dvs. personale într-unul sau mai multe dintre următoarele cazuri:
• Pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, cerințele contabile);
• Ne-ați dat consimțământul pentru utilizarea datele dvs. personale (de exemplu, pentru utilizarea în scopuri comerciale);
• Pentru a vă proteja interesele vitale sau cele ale unei alte persoane (de exemplu, în caz de urgență medicală);
• Face parte din interesele noastre legitime în funcționarea ca o agentie de marketing (de exemplu, în scopuri administrative).
Doar persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani pot să-și dea consimțământul. Pentru copiii sub această vârstă, este necesar consimțământul părinților sau al tutorilor legali ai copiilor.

Nu vom păstra datele dvs. mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care sunt prelucrate. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, scopurile pentru care le prelucrăm și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace.

De asemenea, trebuie să luăm în considerare perioadele pentru care ar putea fi necesar să păstrăm date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne ocupa de reclamații, întrebări și pentru a ne proteja drepturile legale în cazul unei revendicări.

Atunci când nu mai avem nevoie de datele dvs. personale, le vom șterge sau distruge în siguranță. De asemenea, vom lua în considerare dacă și cum putem minimiza în timp cantitatea de date personale pe care le folosim și dacă putem asigura anonimitatea datelor dvs. Personale, astfel încât acestea să nu mai fie asociate cu dvs. sau să vă identifice, caz în care putem folosi acele informații fără a vă notifica ulterior.

DURATA STOCĂRII DATELOR

https://carpatinn.ro/ poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului, pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:
1. Atunci când achiziționați serviciile noastre, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;
2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
3. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5ani de la ultima corespondență trimisă;
4. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre), definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră;
5. În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale.
În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

https://carpatinn.ro/ a adoptat măsuri tehnice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau transmitere, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

Toți membrii și colaboratorii https://carpatinn.ro/, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama https://carpatinn.ro/ sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

SECURITATEA STOCĂRII DATELOR

Respectăm proceduri stricte de securitate în stocarea și dezvăluirea datelor dvs. personale și pentru a le proteja împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale. Datele pe care ni le furnizați sunt protejate cu ajutorul tehnologiei SSL (Secure Socket Layer). SSL este metoda standard în industrie de criptare a informațiilor personale și a datelor, pentru ca acestea să fie transferate în siguranță prin internet.
Toate detaliile de înscriere sunt transmise printr-o conexiune de tip SSL și sunt stocate în conformitate cu Standardele privind Securitatea Datelor.

Este posibil ca noi să dezvăluim informațiile dvs. unor terțe părți de încredere în scopurile stabilite în această Politică de confidențialitate. Solicităm tuturor părților terțe să dispună de măsuri tehnice și operaționale de securitate adecvate, pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația irlandeză și UE privind normele de protecție a datelor.

PROCESAREA FORMULARELOR DE REZERVARE

https://carpatinn.ro/ va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului https://carpatinn.ro/, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de Protectie a Datelor cu Caracter Personal a https://carpatinn.ro/.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de înscrieri, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a transmite datele dumneavoastră, partenerilor cu care https://carpatinn.ro/ colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai https://carpatinn.ro/.

Cu toate acestea, https://carpatinn.ro/ a adoptat măsuri tehnice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră, de către entitățile menționate anterior.
Operatorul se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea Regulamentului mai sus amintit, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință.

Informațiile controlate de https://carpatinn.ro/ ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Website-ul https://carpatinn.ro/ folosește identificatori de tip Cookie. În acest sens puteți consulta mai jos Politica noastră de Cookie și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care https://carpatinn.ro/ le prelucrează:
1. Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem.
2. Dreptul la rectificarea datelor– Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
4. Dreptul la restricționarea prelucrării– Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adicăhttps://carpatinn.ro/) să verifice corectitudinea Datelor;
– prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
– operatorul (de exemplu, https://carpatinn.ro/) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest cazhttps://carpatinn.ro/), în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (https://carpatinn.ro/) prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
6. Dreptul de opoziție– Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă –in cazul in care nu sunteti multumit de felul in care sunt prelucrate datele prin intermediul site-ul nostru, va puteti adresa cu o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro;
9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment.
10. Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, in masura in care operatorul ajunge la concluzia ca au fost afectate drepturile persoanei vizate in urma investigarii bresei de securitate la nivel intern.
11. Dreptul de a dezactiva Cookies– aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului.
Îţi poţi exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte uşor, prin simpla transmitere a unei solicitări prin e-mail, la: hotelcarpatinn@gmail.com.

Operatorul(https://carpatinn.ro/) va analiză cererile și solicitările dumneavoastră și va răspunde în termen de cel mult 30 de zile. În cazul în care considerați că răspunsul nu este unul favorabil, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanței de judecată competente.
Operatorul(https://carpatinn.ro/) nu își asumă nici o răspundere dacă veți fi indus în eroare de către terți neautorizați care se prezintă drept reprezentanți ai Operatorului. Vă rugăm să ne informați de îndată dacă aflați informații despre un astfel de comportament din partea unui terț.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul https://carpatinn.ro/ poate conține legături către alte website-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea https://carpatinn.ro/. Astfel, nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor website-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor website-uri.

https://carpatinn.ro/ nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele website-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom revizui Politica de Confidențialitate periodic în funcție de modificările care survin în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal și vom publica versiunea actualizată a documentului. Orice modificare va fi realizată fără obligația de informare din partea Operatorului(https://carpatinn.ro/).

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la 0748 222 745 sau la adresa STR. BRAZILOR NR. 1-2, AZUGA – PRAHOVA.